Rakotwórcza woda

RAKOTWÓRCZA WODA

Spis treści

Możesz także ściągnąć całą książkę w formacie PDF (7,6MB)

Wrocław 2007

Zdjęcia Rafał Gawlik, Nicole, Julia i Piotr Montana, Monika Wurr
Korekta mgr Anna Noga-Grochola
Redaktor wydania mgr inż. Bogdan Montana
Redakcja techniczna i projekt okładki Art-S Sławomir Tryniecki

© 2007 Copyright by Hydropure Polska Sp. z o.o.

Rozpowszechnianie tekstu, rysunków (nawet fragmentaryczne) bez zezwolenia wydawcy jest przestępstwem przeciwko prawom autorskim i będzie karane. Dotyczy także powielań ksero, tłumaczeń i przetwarzania za pomocą systemów elektronicznych.

Wydanie PIERWSZE
Nakład 2000 egz.

Wydawca:
Hydropure Polska Sp. z o.o.
51-650 Wrocław, ul.Canaletta 41
tel.cent.: 071 345 28 60
tel.: 071 345 28 67, 345 28 72
faks: 071 345 28 70
www.hydropure.com.pl

Współwydawca:
Stowarzyszenie CZYSTA WODA
51-650 Wrocław, ul.Canaletta 41
www.stow-czystawoda.pl

Druk:
Agencja Wydawniczo-Reklamowa ANTEX
55-050 Sobótka, ul. Mickiewicza 53
tel./faks:071 316 21 53
www.antex.pl

ISBN: 978-83-914875-3-2

Dr inż. Barbara Mikołajczak zajmowała się wodą przez cały okres swojej aktywności zawodowej. Kilkanaście lat pracowała we Wrocławiu w zakładach wodociągowych, następnie w Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej, a przez ostatnie lata swojej kariery zawodowej w Instytucie Ochrony Środowiska. We wszystkich instytucjach zajmowała się badaniem zanieczyszczenia wód powierzchniowych oraz pitnych. Jest w Polsce uznanym specjalistą w dziedzinie toksykologii substancji chemicznych pochodzących z wody pitnej.

Copyright © HYDROPURE 2010. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt i realizacja: OGICOM