Budowa modułu z membraną osmotyczną

Budowa modułu z membraną osmotyczną

Opatentowana w USA pół wieku temu spiralna budowa modułów membranowych była zaczątkiem produkcji małych domowych urządzeń osmotycznych. Genialność modułu membranowego polega na tym, że w bardzo małej objętości obudowy (w technice: hausing membrany) zmieścić można membranę o powierzchni od 2 do 8 m2. Poniżej opiszemy w punktach jak funkcjonuje nowoczesny moduł z membraną osmotyczną:

 1. Trzy różne materiały
  • siatka nośna
  • membrana
  • warstwa zbierająca

  w postaci kilkumetrowych pasków o szerokości około 25 cm nawinięte są spiralnie na cienkiej rurce. Tak spreparowany moduł zamknięty jest szczelnie w specjalnej obudowie nazywanej z angielskiego hausingiem. Hausing membrany posiada znormalizowane wymiary i może pomieścić moduły o różnej wydajności. Najpewniejsze są hausingi rozbieralne, które pozwalają wyjąć zużytą membranę i zastąpić ją nową.

 2. Woda podczyszczona wstępnie na filtrze mechanicznym oraz węglowym kiero-wana jest po siatce nośnej do wnętrza modułu. Siatki te posiadają różną grubość, która decyduje o tym ile zwojów tej siatki, membrany oraz warstwy zbierającej można pomieścić w stałej średnicy modułu. W ten oto prosty sposób uzyskuje się moduły o różnej wydajności przy zachowaniu tych samych wymiarów zewnę-trznych.
 3. Woda zawierająca związki chemiczne, które nie mogły być usunięte na filtrze mechanicznym oraz węglowym wypełnia całą objętość siatki nośnej i styka się bezpośrednio z całą powierzchnią membrany osmotycznej. Następuje proces osmozy odwróconej i miliony pojedynczych cząstek wody przedostają się na drugą stronę membrany do warstwy zbierającej. Przez membranę przedostają się równie łatwo pierwiastki mineralne najczęściej występujące w wodzie (sód, potas, wapń i magnez) ponieważ są również bardzo małe.

Brudna chemicznie woda z pozostałymi związkami chemicznymi, bakteriami oraz bardzo małymi zawiesinami przepływa po siatce nośnej przez całą długość modułu i oddzielnym wężem posyłana jest do ścieku.

Kropelki czystej wody wraz z pierwiastkami życia płyną spiralnie wzdłuż naciętych na warstwie zbierającej kanalików tak długo, aż dostaną się do otworków wyciętych w rurce. Czysta woda z rurki kierowana jest do zbiornika, który, zależnie od wydajności membrany, napełnia się od 2 do 5 godzin.