Pomiar miernikiem TDS

Pomiar miernikiem TDS

Zwracamy uwagę na fakt, że pomiar wody miernikiem TDS jest jednym z najprostszych pomiarów stężenia związków chemicznych w wodzie. Warto wiedzieć, że miernik ten wykazuje jedynie związki zdysocjowane, czyli:

 • kwasy
 • zasady
 • sole

(Dysocjacja – rozkład w wodzie kwasów zasad i soli na jony – kationy i aniony). Istnieje szereg związków chemicznych, których miernik TDS nie stwierdzi w wodzie. Oto one:

 • aldehydy
 • alkohole
 • amidy
 • aminy
 • alkeny
 • alkiny
 • etery
 • fluorowcopochodne
 • fenole
 • ketony
 • pestycydy
 • polimery
 • poliwęglany
 • peptydy
 • steroidy
 • węglowodory
 • węglowodany
 • związki aromatyczne
 • związki heterocykliczne

Z naszych doświadczeń wynika, że w badanych przez nas wodach pitnych jest 2 do 3 razy więcej związków chemicznych niż wykazuje miernik TDS.

Zatem nie wpadaj w popłoch, jeśli trafisz na wodę o małym wskaźniku TDS (małe ilości soli, kwasów lub zasad). W tej wodzie są z pewnością inne związki, na które miernik TDS nie reaguje. Nie zdziw się również, że w wodzie z małym wskazaniem TDS elektroliza da mniejszy efekt. Bowiem również elektrolizer reaguje tylko na związki przewodzące prąd elektryczny (czyli te z dysocjowane). Liczby na mierniku pokazują stężenie związków w mg/litr.

Mierniki TDS pomagają nam zatem pokazywać, że w wodzie istnieją niewidoczne gołym okiem związki chemiczne, ale pokazują tylko ich część. Oczywiście nie mówią nam o jakie związki tu chodzi – do tego potrzebne jest szczegółowe badanie laboratoryjne.

Nie ma takiego odpadu (w postaci śmieci, pyłów i ścieków), który nie znajdzie się prędzej czy później w wodzie gruntowej lub powierzchniowej i w rezultacie w wodzie kranowej!

Miernik TDS służy wszystkim sprzedawcom oraz technikom z dziedziny filtracji wody do pomiaru skuteczności usuwania związków chemicznych przez badany filtr. Jeżeli na przykład pomiar przed filtrem mechanicznym lub węglowym oraz po nim wskazuje to samo, to odpowiedź jest jednoznaczna – chemia przechodzi przez takie filtry całkowicie. Jeżeli natomiast badamy aparat osmotyczny, który potrafi usuwać chemię to widzimy wyraźnie jego skuteczność oczyszczania. Dla przykładu:
PRZED APARATEM – 400 mg/l
PO APARACIE – 40 mg/l
oznacza, że
100%x(40mg/l / 400mg/l)=10%
10% związków przeszło wraz z wodą czystą, a 90 % poszło do ścieku (skuteczność oczyszczania: 90%).

Miernik TDS pokazuje tylko część związków chemicznych rozpuszczonych w wodzie, ale mierzy dokładnie z jaką skutecznością dany filtr zatrzymuje wszystkie związki rozpuszczone w wodzie.