Co mówią naukowcy oraz lekarze

Prof. zwycz. dr hab. nauk medycznych Zbigniew Jethon

Polska jest krajem, w którym przez powojenne dziesięciolecia w poważnym stopniu zaniedbywano opiekę nad wodami powierzchniowymi. Odprowadzanie zanieczyszczeń przemysłowych, komunalnych i rolniczych do tych wód… cały artykuł

Dr n. med. Danuta Myłek

Co pić? Najlepiej czystą wodę. Nie ma bez niej życia. Tam, gdzie jej nie ma, gleba zamienia się w pustynię, życie roślin i zwierząt zamiera. cały artykuł

Dr inż. Barbara Mikołajczak

Żyjemy w okresie, w którym coraz częściej mówi się o chorobach cywilizacyjnych, których przyczyną – oprócz stresów – są różne substancje chemiczne zgromadzone w nadmiarze w środowisku naturalnym. cały artykuł

Dr Halina Podsiadły

Woda jest jednym z podstawowych elementów przyrody i ze względu na swoje wyjątkowe właściwości odgrywa bardzo istotną rolę w jej gospodarce. Jest doskonałym rozpuszczalnikiem, znacznie lepszym od innych cieczy. cały artykuł

Dr Zbigniew Hałat

Informacja Medycznego Centrum Konsumenta w Warszawie w sprawie jakości zdrowotnej wody pitnej cały artykuł

Prof. dr hab. Andrzej Danielewicz

Polska należy w Europie do państw o najbardziej zanieczyszczonym środowisku naturalnym człowieka, którego nieodłączną częścią jest woda, znajdująca się w rzekach, jeziorach czy stawach… cały artykuł

Prof. doc. dr med. Zygmunt Baranowski

Osmoza odwrócona – jedyna metoda oczyszczania wody pitnej. cały artykuł

Dr Maja Błaszczyszyn

Jeśli czegoś mamy pod dostatkiem, przestajemy to cenić. Gdy odczuwamy brak, staje się to najcenniejszą rzeczą na świecie. Tak właśnie jest z wodą. cały artykuł